CTV - Lịch Sử Giao Dịch

- Nếu chưa có tài khoản CTV, bạn vui lòng đăng ký tại đây.

 

- Đăng nhập vào tài CTV của bạn, trong mục thông tin tài khoản, bấm vào "Lịch sử giao dịch của Cộng Tác Viên":

- Bạn lưu ý là tiền huê hồng sẽ được chốt khi đơn hàng đã được hoàn tất xác nhận qua điện thoại bởi nhân viên Kosmebox.

 

- Trong trường hợp đơn hàng sau khi xác nhận bị huỷ do KH của bạn từ chối nhận hàng thì tiền huê hồng cũng sẽ không được tính vào.

 

- Khi tổng doanh thu của bạn đạt 1 triệu VND, tương đương mức huê hống 150,000 VNĐ bạn có thể gửi email đến ctv@kosmebox.com yêu cầu chuyển khoản.

 

- Trong 7 ngày làm việc, chúng tôi sẽ chuyển khoản tiền huê hồng.

Facebook Hotline Zalo
Dùng bản Mobile
Mới